Straußwirtschaft Dingeldey


……hoschde Zeit un hoschde Dorscht,

dann is der alles anre Worscht,

dann geschte zu de Elke noi

und drinkst en gure Grunemer Woi….